Raketter

I løbet af en dags tid lavede vi, dvs. jeg og  Kenneth Nielsson, følgende raketter:

Tændstikraketten - Vandraket - Eddikeraket

 

TændstikrakettenBilledet foroven viser den indendørs affyring af en tændstikraket, der er simpel at lave.
Vi lavede kun forsøget indendørs da vi ikke havde mere end 9 elever ad gangen - det er til at overse…
Læg mærke til den smukke bane rakettet tager - følg simpelthen røgen. Rekorden blev omkring 6 meter for denne tændstikraket.
Følg nedenstående anvisning på hvordan du laver en raket af to – tændstikker og noget Al-folie.

Antændes med en lighter eller tændstikker
Alle har set den store fane af ild der står ud af raketmotoren når en raket starter.
Ikke helt så mange ved at det er selve flammen der driver raketten frem.
Dette forsøg tillader dig at bygge ret imponerende raketter ud af blot to tændstikker.
Og du kan gøre det uden fare - hvis du er forsigtig!

Raketprincippet virker bedre jo hurtigere udstødningsgassen flyver.
En snævrere kanal hjælper på det. Men hvis den bliver for smal sprænges raketmotoren. Og raketten virker slet ikke.

Raketprincippet virker også bedre jo lettere selve raketten er. Så brug minimalt med alufolie. Men kan du så gøre motoren stærk nok?
Det er ikke let at kunne lave en serie af raketter der alle virker pålideligt. Men det er en udfordring.

Vi kan få en raket til at flyve et par meter. Men jeg har set tændstikraketter der fløj mere end dobbelt så langt. Hvor langt kan du få den?

Lav ikke forsøget hjemme – den kan tænde ild i tæpper, gardiner og tøj. Gå udendørs med forsøget.

Ide og meget tekst hentet fra http://www.experimentarium.dk/

 

Vandraketten

 


Her er en mere traditionel og kendt raket.

Den virker ganske simpelt ved at noget luft pumpes ind i en flaske der i forvejen er fyldt med ca. halvdelen af rumfanget med vand.
Det sker efter cykelventilprincippet. Når luftens tryk bliver stort nok presser det vandet ud, og raketten flyver - meget højt endda.
Det ses tydeligt på billedet, det var i øvrigt tåget vejr - men billedet er klart nok

 

Eddikeraketten

 

Raketten stabiliseres med en pind (almindelig blomsterpind, ikke for lang), ligesom en nytårsraket (men hvis man vil, kan man godt sætte finner på i stedet)
Flasken (en halvliters plasticflaske)
Pil plasticpakningen ud af skruelåget til en sodavandsflaske. Vores erfaring viste at kun plastikpakningen fra en mærkevaresodavand duede
Bor et 15 mm hul i kapslen, mindre kan også gøre det
Læg pakningen i kapslen igen. Den virker nu som »sprængpakning«, der giver efter ved et tilpas højt tryk.

Raketten:

Mortér en halvliter sodavandsflaske på en pind med tape. Pinden skal være så lang at tyngdepunktet ligger bagved flasken.
Fyld flasken halvt med husholdningseddike.

Lav et rør af køkkenrullepapir og tape, der lige kan passere ned i flasken. Fyld røret med 40 g natron og luk det med tape (ideen er at skaffe lidt forsinkelse, så man først får blandet eddike og natron efter man har sat låget på). Det bedste resultat fik vi, når vi skilte det dobbeltlagede køkkenrullepapir af i de 2 dele det består af og kun brugte den ene del. Køkkenrullepapirrøret laves nemmest ved at rulle papiret op om et reagensglas, tape, og så trække røret af. Hvis raketten ikke letter, skal man ikke pille ved den, men i stedet give »sprængpakningen« et prik med en nål eller et spidst søm. Så letter den!
Put et papirrør med natron i f lasken, skru et låg med »sprængpakning« på.
Ryst flasken og sæt den affyringsrøret (køkkenrullerøret går i stykker når det bliver vådt, og natron og eddike blandes). Vent tålmodigt. Nogle gange adskillige minutter!
Når trykket er højt nok, letter raketten. Den kan nå 40‑60 meter op i luften.
Efter montering af en ny pakning, kan raketten flyve igen på en frisk portion eddike og natron.

Kemisk proces:

Eddiken reagerer med Natron under dannelse af vand og CO2 - kuldioxid:
NaHCO3 + CH3COOH --> CO2(g) + H2O + CH3COONa

Sikkerhed:

Pas på ikke at få raketten i hovedet, den slår hårdt!
Anvend altid et låg med »sprængpakning«. Den almindelige kapsel holder, indtil f lasken eksploderer!
Bare lidt blæst fik vores konstruktion ud af kurs, godt vi ikke var flere ude…