Forsøg

 

  1. Afstandsforsøg, der viser hvor langt den radioaktive stråling fra hver af de 3 kilder vi har på skolen kan række. Husk følgende: Når vi kalder afstanden for "0" cm passer det i virkeligheden ikke. Det radioaktive stof er omkring 1,5 cm fra Geigerrøret. Men af praktiske grunde overser vi ligeså stille den kendsgerning. Hvor lang de forskellige typer af stråling når er skitseret ovenover. Husk ved denne type forsøg det er luft der bremser..Mestendels på grund af den ioniserende virkning… Der er mange elektroner der kan "rives løs" bare i fysiklokalet.

 

  1. Man kan lave forsøg med papir og forskellige metalplader for at se hvorledes de har bremsende effekt på den radioaktive stråling. Husk venligst: vores alfa-kilde er ikke helt ren. Den udsender noget gammastråling der kan få jer til at tro, at papir IKKE stopper alfastråling, men det sker rent faktisk. Det der fiser igennem er gammastråling, alfa strålingen er bremset.

Billedet her over viser det udstyr der skal bruges for at opstille og lave forsøg med radioaktiv stråling. Dette er bagsiden af tælleren. i ser her forbindelsen til Geigerrøret. Og den forstærker og højtaler del, der er nødvendig.

De forskellige knapper her bagpå er til prøvebrug justeret således de ikke skal pilles ved.

Foran ser udstyret noget anderledes ud:


Der hvor der står Function Select trykkes således dioderne lyser op, som vist på billedet herover. Når der fremkommer et 00 i displayet kan der på den røde knap trykkes indtil der vises 10. Når det tal er fremme, ja så er tælleren sat til at tælle i 10 sekunder, hvilket er den tid vi arbejder med.

Med opstillingen ovenover, det sorte Geigerrør og holderen kan man lave en del forsøg.

Afstandsforsøg og gennemtrængningsforsøg
Vi skal måle impulser per 10 sekunder. Det er normalt at tage 3 målinger a 10 sekunders varighed og derefter tage gennemsnittet. Egentlig skal vi således også trække baggrundsstrålingen fra.
Vi kan således lave en række forsøg der viser antal impulser i sammenhæng mellem afstanden fra kilden og til geiger-tælleren. Her skal altså ikke bruges en metalplade.
Bruger man metalpladerne kan man måle hvor meget bly eller aluminium der skal til for at halvere eller bare bremse strålingen til en eller anden fastlagt værdi.

Her er hele herligheden fotograferet, den radioaktive kilde på plads. Tælleren har talt i 10 sekunder. Og man er nu klar til at gå videre…
Af yderligere forsøg kan nævnes minigeneratoren - her er vores udgave fra Union Carbide.
Her kan tælleren med fordel indstilles til at tælle i 10 sek. Holde 5 sekunders pause osv. osv.